Về chúng tôi

Lịch sử và Sứ mệnh

Tổ chức Sức khỏe Hành vi Richmond (RBHF), tổ chức phi lợi nhuận 501 (c) (3) của Sức khỏe Hành vi Richmond (RBH), hợp tác với mọi người và tổ chức để tạo cơ hội, cung cấp nguồn lực và đảm bảo nguồn tài trợ cần thiết. Cùng nhau, chúng tôi không sợ hãi đấu tranh cho sức khỏe, sức khỏe và sự phục hồi của các cá nhân và gia đình trong cộng đồng của chúng tôi, mang lại sự chăm sóc thiết yếu cho trẻ em và người lớn thông qua can thiệp khủng hoảng, dịch vụ sức khỏe tâm thần, hỗ trợ phát triển, chăm sóc y tế ban đầu và điều trị và phòng ngừa sử dụng chất kích thích. RBH dựa vào sự hỗ trợ của cộng đồng để phục vụ gần 13.000 người mỗi năm - khoảng 5% dân số Richmond - bất kể khả năng chi trả. Tầm nhìn của chúng tôi là vì một cộng đồng lành mạnh, hòa nhập, nơi các cá nhân có can đảm để tin tưởng vào một ngày mai tốt đẹp hơn và được truyền cảm hứng để đạt được tiềm năng cao nhất của họ. Công việc của chúng tôi cùng nhau như một cộng đồng là rất quan trọng, bởi vì một xã hội của những cá nhân hoàn toàn khỏe mạnh tạo ra một cộng đồng sôi động, an toàn.

RBHF được thành lập vào năm 2010 để hỗ trợ các dịch vụ và chương trình của RBHA - và những người nhận được các dịch vụ đó.

Năm ngoái, RBHA đã phục vụ gần 13.000 cá nhân - chiếm hơn 5% dân số Thành phố. Khoảng 30% những người chúng tôi phục vụ không có bảo hiểm hoặc bất kỳ phương tiện nào để thanh toán cho các dịch vụ. Khoảng 35% cá nhân được phục vụ là trẻ em.

Ưu tiên tài trợ

RBHF phục vụ để hỗ trợ công việc của RBHA bằng cách hỗ trợ các chương trình và dịch vụ nơi có khoảng trống về tài trợ hoặc nơi không có kinh phí. Trong khi RBHA tập trung vào điều trị sức khỏe tâm thần hoặc sử dụng chất kích thích hoặc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các cá nhân bị khuyết tật về phát triển hoặc trí tuệ, RBHF tập trung vào cách chúng tôi có thể hỗ trợ, nâng cao và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ quan trọng này trong cộng đồng của chúng tôi.

Các ưu tiên tài trợ của RBHF là:

 • Innovative programs to promote health and wellness.
 • Collaborative community partnerships to increase resources for individuals and their families.
 • Consumer access to supportive services to improve treatment outcomes.
 • Program and service funding and resources to fill gaps in funding.
 • Capital resources to increase service capacity across the agency.

Nhân viên và Hội đồng quản trị

 • Susan Hoover, LCSW, Acting President
 • Carolyn B. Seaman, MS, Giám đốc Phát triển, Tiếp thị và Truyền thông

Thành viên Hội đồng quản trị

 • Susan Hoover, Acting President
 • John Lindstrom – Immediate Past President
 • Tom Maness – Chair
 • Jen Kostyniuk – Immediate Past Chair
 • Amy Stienmann - Vice Chair
 • Holly Ortiz – Secretary/Treasurer
 • Matt Isner – Trustee
 • Ashly Kelly – Trustee
 • Martha Willets – Trustee
 • Kristen Chesser – Trustee
 • Eduardo Vidal – Trustee
 • Evan Clarke - Trustee
 • Kevin Ferguson - Người được ủy thác

Bản tin

Báo cáo thường niên

Liên hệ rbhfoundation

sự tiếp xúc

© 2024 Richmond Behavioral Health Foundation. All rights reserved.