tình nguyện

Tư cách thành viên Hội đồng quản trị RBHF

Chúng tôi có một Hội đồng gây quỹ tích cực và chúng tôi muốn phát triển thành viên của mình! Bạn có mong muốn tạo ra một tác động tích cực trong cộng đồng? Bạn có muốn giúp chúng tôi truyền bá thông điệp hy vọng, phục hồi và chăm sóc sức khỏe của chúng tôi không? Bạn có sở trường gây quỹ không? Bạn có muốn tìm hiểu thêm không? Vui lòng liên hệ với RBHFoundation để biết thêm thông tin về Trách nhiệm và Cam kết của Thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị RBHF

Bạn đang tìm kiếm một cam kết thời gian ít hơn so với thành viên hội đồng quản trị đầy đủ? Thành viên ủy ban có thể là câu trả lời. Hiện tại, Hội đồng phát sáng RBH có hai ủy ban: Phát triển & Truyền thông và Quản trị & Tài chính. Vui lòng liên hệ với RBHFoundation để tìm hiểu thêm.

Sự kiện

RBHFoundation thực hiện một số sự kiện trong suốt cả năm. Nhu cầu tình nguyện khác nhau từ sự kiện này sang sự kiện khác. Vui lòng liên hệ với RBHFoundation nếu bạn hoặc nhóm của bạn quan tâm đến việc tình nguyện cho một sự kiện.

Dự án đại lý

RBHFoundation tạo điều kiện cho nhiều dự án trên các chương trình và dịch vụ của RBHA để nâng cao trải nghiệm của những người nhận dịch vụ từ RBHA và nhân viên làm việc tại RBHA. Các dự án này thường là cải tiến mỹ phẩm của không gian chương trình hoặc phát triển không gian xanh tại North Campus và các địa điểm chương trình khác. Vui lòng liên hệ với RBHFoundation để tìm hiểu về các dự án hiện tại và sắp tới mà bạn hoặc nhóm của bạn có thể tham gia.

Xây dựng Khu vườn Khuôn viên Phía Bắc Xây dựng Khu vườn Khuôn viên Phía Bắc Xây dựng Khu vườn Khuôn viên Phía Bắc

Liên hệ rbhfoundation

sự tiếp xúc

© 2024 Richmond Behavioral Health Foundation. All rights reserved.